Ohjeita yritysmyyntiin


Yrityskauppa on aina ainutlaatuinen tapahtuma. Yrityksen myynti on useimmille yrittäjille koko yrittäjäuran suurin ja tärkein kauppa. Se on sitä rahallisesti, mutta sitä se on myös henkisesti. Yrittäjä itse on harvoin yrityskaupan ammattilainen. Tämän vuoksi kokeneen ja monitaitoisen yritysvälittäjän apu on tulevaisuuden kannalta tärkeää.

Yrityskauppa on lisäksi hyvin moniportainen prosessi. Siihen liittyvät niin taloudelliset, rahoitukselliset, sopimusjuridiset, verotukselliset, sosiaaliset kuin liiketoiminnallisetkin kysymykset. Yrityskauppa on näitä kaikkia yhtä aikaa. Yhdenkin osa-alueen huomiotta jättäminen, tai vain yhden asian huomioiminen, voi tuottaa huonon lopputuloksen.

Se, mikä myyjälle on tärkeintä, ei välttämättä ole sitä ostajalle.

Yrityskauppa tapahtuu sitä helpommin, mitä enemmän yritys vastaa ostajan tarpeita ja toiveita. Periaatteessa kyse ei ole sen vaikeammasta asiasta, kuin minkä tahansa tuotantovälineen myynnistä. Ostajan kiinnostukseen vaikuttavat esimerkiksi kohteen toimivuus, imago, sijainti, toimintavarmuus, luotettavuus, selkeys, nykyaikaisuus, kunto, sopimukset ja niiden ehdot, hinta ja ennen mutta tuottavuus. Esimerkiksi kiinteän omaisuuden määrällä on yleensä luultua vähemmän merkitystä. Valitettavan harvoin yritys on sellaisenaan parhaimmassa mahdollisessa myyntikunnossa, vaan valmistelevia toimenpiteitä tarvitaan.

On hyvä muistaa:

  1. Yrityskaupan valmisteluun kannattaa ryhtyä ajoissa.
  2. Kokeneen asiantuntijaan käyttö johtaa parhaimpiin lopputuloksiin.
  3. Järjestä paperit: selkeä kirjanpito ja järjestyksessä olevat sopimukset ovat onnistuneen kaupan edellytys. Muista toimittaa ne heti myös välittäjälle.
  4. Siivoa nurkat: turhat varastot ja rojut ovat ostajan silmissä arvottomia, selkeä toimintaympäristö helpottaa ostamista.
  5. Kaikki mikä ei ole aivan selvää, on ostajan silmissä epäselvää ja jarruttaa kaupantekoprosessia. Reilu ja avoin kauppa johtaa nopeisiin ostopäätöksiin.
  6. Tunnearvosta ostajat eivät maksa: arvo on se millä kauppa syntyy.
  7. Tuottava ja hyvin hoidettu yritys on aina arvokkaampi kuin sekava ja heikosti kannattava.
  8. Ostaja on valmis maksamaan kauppahinnan kun hän ymmärtää, miksi hinta on se, mitä pyydetään. Yrityskauppa ei ole vedätystä, vääntämistä eikä huutokauppaa. Yrityskaupassa myydään arvostuseriä ja tuottoja, jotka voidaan selkeästi perustella. Hyvin perustellussa hinnassa ei juuri ole tinkimisvaraa ja sen ymmärtävät kaikki kaupan osapuolet.

Onnistunut yrityskauppa tarkoittaa, että

a) myyjä on tyytyväinen maksettuun hintaan
b) ostaja on tyytyväinen ostamaansa yritykseen ja yritystoiminta voi jatkua terveeltä pohjalta
c) kaupasta ei seuraa vuosienkaan jälkeen mitään "jälkipyykkiä" 
Kun käytät apunasi yritysvälittäjää, hänen on saatava selvä ja kattava kuva yrityksestäsi ennen välitystoiminnan aloittamista. Tämän vuoksi hän pyytää monenlaisia papereita ja kyselee jopa hiukan arkaluonteisiakin kysymyksiä. Välittäjä on vaitiolovelvollinen, eikä tietojasi luovuteta eteenpäin muuten kuin on sovittu. Yritysvälittäjän suuri työ on löytää sopiva ostaja ja valikoida puolestasi potentiaalisemmat.

Välitys etenee vaiheittain. Kun ostajaa voidaan pitää hyvin potentiaalisena, hänelle annetaan tutustuttavaksi kaikki tarpeellinen yrityksesi tieto. Näin varmistetaan, ettei tieto tarpeettomasti vuoda ulkopuolisiin käsiin.

Nopeimmillaan jatkaja löytyy yrityksellesi muutamassa päivässä, hitaimmillaan ei koskaan. Paperisota kaikkineen neuvotteluineen vie kuitenkin aina joitakin kuukausia. Turhan hätäinen ei siis kannata olla. Yksistään rahoituspäätösten saanti vie ostajalta aikaa.

Onnistunut yrityskauppa on kaikkien osapuolien joustavaa yhteistyötä.
Ellet nimenomaan halua harjoitella elämäntyölläsi yrityskaupan aakkosia, käänny ajoissa ammattilaisen puoleen.


Myyntikunnon kehittämisen tavoitteena on

  • Helpottaa ja nopeuttaa uuden yrittäjän löytämistä
  • Optimoida yrityksestä saatava hinta