Takaisin

Pienen yrityksen arvonmääritys – kuka sen tekee?


Yrityksen omistajanvaihdoksen onnistumisen yksi keskeisimmistä askelmerkeistä on ostajalle ja myyjälle yhteisen näkemyksen saavuttaminen yrityksen arvosta. Sukupolvenvaihdoksessa puolestaan verottajan ratkaisulla yrityksen arvosta on valtava merkitys, mutta käytännössä tämä ratkaisu yleensä myötäilee alan asiantuntijoiden näkemyksiä, mikäli sellaisia on käytettävissä. Omistajanvaihdokseen liittyen verottaja muodostaa oman käsityksensä sekä yrityksen tuotto- että substanssiarvosta. Toisaalta yleensä ostajan erityisenä mielenkiinnon kohteena on tuottoarvo ja vastaavasti myyjää kiinnostaa ainakin substanssiarvo. Vaikka kysytään näkemystä yrityksen arvosta, ammattimainen toiminta edellyttää, että käytettävissä ovat laskelmat ja luvut kahdesta arvosta.

Pienen yrityksen arvonmäärityksessä ei ole kysymys yksinkertaisesta asiasta
Arvonmäärityksen toteuttaminen vaatii monenlaisen osaamisen systemaattista yhdistämistä. Substanssiarvon määrittämisen ytimessä on kaupan kohteeseen kuuluvien substanssierien käypien arvojen määrittäminen (maa-alueet, rakennukset, tontit, koneet ja kalusto, varasto, muut varat ja joskus velkojen tarkka arvo ei ole aivan yksinkertainen asiaa). Tuottoarvo puolestaan vaatii sekä huolellista perehtymistä liiketoimintaan ja sen historiaan, että toimintaympäristön ja toimialan tulevaisuuden näkymien ennakointia. Tulevaisuuden luotettavasti ennustaminen on erittäin vaikeaa. Eikä siinä vielä kaikki. Yrityskaupassa yrityksen arvo on ostajakohtainen. Laskettiinpa tuottoarvo miten tahansa ja olipa laskija kuka hyvänsä, pankki esittää asiasta oman näkemyksensä rahoituspäätöksen ja sen ehtojen muodossa.

Suomi on pienten yritysten maa ja pienten yritysten arvonmäärityksille on valtava tarve
Kuka sitten tekee pienen yrityksen arvonmäärityksiä? Tuoreen selvityksen mukaan vastaajista vain 12 yksityistä yritysvälittäjää haluaa palvella liikevaihdoltaan alle 100 tuhannen yrityksiä ja alle 200 tuhannen yrityksiäkin vain 21 välittäjää Suomessa. Tieto perustuu valtakunnallisen Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut –hankkeen (MOP) tekemään kyselyyn, johon vastasi 53 välittäjää 26 organisaatiosta 16 alueelta (urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061646991). Samaan aikaan julkisen puolen matalan kynnyksen omistajanvaihdosneuvojien toimenkuvaan ei kuulu, eikä toivota kuuluvan yrityksen arvonmäärittämistä. Suomi on pienten yritysten maa ja pienten yritysten arvonmäärityksille on valtava tarve.

On tärkeää antaa markkinoiden hoitaa sinne syntyvä kysyntä
Pienen yrityksen arvo on todennäköisesti pieni ja sen myyjien ja ostajien mahdollisuus maksaa arvon määrittämisestä on vähäinen, ehkä vähimmillään muutamia satoja euroja. Arvonmääritys aiheuttaa kuitenkin saman verran työtä huolimatta siitä, minkä kokoiseen hintalappuun päädytään. Tekijän tulee hallita monenlaista tietoa ja laskelmien tekemistä, joten on ilmeistä, ettei hänen työnsä ole halpaa. Tässä on nähtävissä melkoinen ristiriita ja sen ratkaisemiseksi me MOP-hankkeen asiantuntijat raavimme hartaasti päätämme. Olemme varmoja siitä, että näköpiirissä siintää markkinarako pienten yritysten arvonmäärityspalvelulle sekä toiveikkaita sen suhteen, että kautta Suomen löytäisimme siihen rakoon uusia ja vanhoja toimijoita. Onkin ensisijaisen tärkeää, että markkinaraon annetaan täyttyä markkinaehtojen mukaisesti. Yleensä, kun markkinoille syntyy kysyntää, syntyy myös tarjontaa. Markkinaraon täyttämistä keinotekoisesti on syytä välttää, sillä se ei tue ekosysteemin kehittymistä eikä auta meitä yhteiseen tavoitteeseen, joka on luoda yrityskauppapalveluista yhtä tunnistettu kuin asunto- ja autokauppapalvelu ovat.

Kehittyneessä omistajanvaihdosekosysteemissä pienten yritysten arvonmääritykset tekee yritysvälittäjä tai yksityinen asiantuntija. Julkisten toimijoiden rooliin kuuluvat matalan kynnyksen omistajanvaihdospalvelut ja herättelytoimenpiteet. Ostajien ja myyjien tehtäväksi jää päätösten tekeminen. Tarvitaan päätökset investoida asiantuntijapalveluun ja ostaa tai myydä yritys.

Aila Hemminki, SeAMK
Juha Tall, SeAMK
Anneli Komi, SY
Ilona Ukkonen, UYK

Kirjoittajat ovat Maaseutuyritysten omistajanvaihdospalvelut hankkeen (MOP) asiantuntijoita

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.